Tunnustus

Vabariigi Presidendi ja pr. Evelin Ilvesel on au paluda
Kodukaunistamise  aasta  2009  auhindade  kättesaamisele  ja   vastuvõtule  Kuressaare  Kultuurikeskuses  pühapäeval,
16. augustil 2009 kell 13.00

AUKIRI
Aasta parim ehitis 2008
parim rekonstrueeritud  hoone
VILLA  MARGARETHA
Tähe 11 / 13
Urmas Kruuse
Tartu linnapea

TÄNUKIRI
2. aprill 2009
Muinsuskaitseamet tunnustab teid Tartus.
Tähe 11 Villa Margaretha elamu kõrgetasemelise ja sobiva kasutuse kavandamise ja elluviimise eest.
Muinsuskaitse peadirektor
Kalev Uustalu
17.10.2008